fbpx

GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ เล่ม 1 ฉบับพื้นฐาน

175 ฿

รายละเอียด

GSP (The Geometer’s Sketchpad) เป็นโปรแกรมที่ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะสามารถแสดงการเคลื่อนไหวให้เห็นเหมือนการสาธิตให้ดู ผู้เรียนมองเห็นภาพอย่างถูกต้อง อันนำไปสู่การฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แล้ว ยังได้รวบรวมตัวอย่างผลงานศิลปะที่สร้างด้วยโปรแกรม GSP ตลอดจนอธิบายเทคนิควิธีการสร้างไว้ด้วย

ผู้เขียน : เสรี สุขโยธิน

จำนวนหน้า : 160


สารบัญ

1. ความรู้พื้นฐานและการใช้โปรแกรม GSP
2. การสร้างรูปเรขาคณิตต่างๆ
3. เทคนิคการสร้างรูปศิลปะจากง่ายไปยากสลับซับซ้อน
4. มีตัวอย่างข้อสอบจำนวนมาก พร้อมแสดงวิธีสร้าง