fbpx

GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ เล่ม 2 การสร้างสรรค์ผลงาน

175 ฿

รายละเอียด

GSP (The Geometer’s Sketchpad) เป็นโปรแกรมที่ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ เพราะสามารถแสดงการเคลื่อนไหวให้เห็นเหมือนการสาธิตให้ดู ผู้เรียนมองเห็นภาพอย่างถูกต้อง อันนำไปสู่การฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แล้ว ยังได้รวบรวมตัวอย่างผลงานศิลปะที่สร้างด้วยโปรแกรม GSP ตลอดจนอธิบายเทคนิควิธีการสร้างไว้ด้วย

ผู้เขียน : เสรี สุขโยธิน

จำนวนหน้า : 152


สารบัญ

1. การใช้โปรแกรม GSP และประโยชน์ของโปรแกรม GSP
2. การสร้างรูปเรขาคณิตต่างๆ
3. เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
4. มีตัวอย่างข้อสอบจำนวนมาก พร้อมแสดงวิธีสร้างอย่างละเอียด