fbpx

แผ่นรวมสูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย 2 (รายวิชาเพิ่มเติม)

35 ฿

รายละเอียด

เป็นแผ่นพับ 4สี 8หน้า ที่รวบรวมสูตรต่างๆ ที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 ทำให้สะดวกในการค้นหา ศึกษาทบทวนความรู้ และนำสูตรไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล

จำนวนหน้า : 8


สารบัญ

1. กฎของแก๊ส
2. คลื่นกล
3. เสียง
4. แสง
5. ไฟฟ้าสถิต
6. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
7. ไฟฟ้ากระแสตรง
8. ฟิสิกส์อะตอม
9. ฟิสิกส์นิวเคลียร์