fbpx

แผ่นรวมสูตรคณิตศาสตร์ ม.ต้น รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

35 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยสรุปสูตรที่สำคัญและจำเป็นต้องรู้ของเนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
ในระดับชั้น ม.1-2-3 ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม รวมทั้งหมด 15 เรื่อง

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 8


สารบัญ

1. สมบัติของเลขยกกำลัง
2. จำนวนจริง
3. พื้นที่ของรูปเรขาคณิต
4. พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปเรขาคณิตสามมิติ
5. เรขาคณิต
6. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
7. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
8. สมการและอสมการ
9. พหุนาม
10. รถไฟ
11. การแปรผัน
12. พาราโบลา
13. สถิติ
14. ความน่าจะเป็น
15. ดอกเบี้ย