fbpx

แผ่นคู่มือ 4 สี 8 หน้า Adjective & Adverb

35 ฿

รายละเอียด

รวบรวมหลักการใช้ adjective และ adverb การเติมคำต่อท้าย (Suffix) การเปรียบเทียบ (Comparison) ครอบคลุมทั้งภาพรวม รูปแบบโครงสร้างการใช้งาน ตัวอย่างคำและประโยค สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพ ตารางสรุป และตารางเปรียบเทียบ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและท่องจำได้ง่ายเหมาะสำหรับ… ผู้เรียน grammar ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปลายเป็นต้นไป ใช้เป็นคู่มือสำหรับทำความเข้าใจในประเด็นสำคัญในชั้นเรียน ใช้อ่านทำความเข้าใจและทบทวนในเวลากระชั้นชิดก่อนสอบ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 8


สารบัญ

– ประเภทของ Adjective
– ประเภทของ Adverb
– คำที่เป็นได้ทั้ง Adjective และ Adverb
– ความเหมือน ความแตกต่าง Adjective-Adverb
– ค้นหา Adjective-Adverb โดยสังเกตคำต่อท้าย (Suffix)
– การสร้าง Adverb จาก Adjective โดยการเติม –ly
– Adjective : การเปรียบเทียบขันธรรมดา-ขันกว่า-ขันสูงสุด
– Adverb : การเปรียบเทียบขันธรรมดา-ขันกว่า-ขันสูงสุด