fbpx

แผ่นคู่มือ (4 สี 8หน้า) VERB

35 ฿

รายละเอียด

รวบรวมหลักการใช้ verb ครอบคลุมทั้งภาพรวม กฎการใช้ รูปแบบโครงสร้าง ตัวอย่างประโยค สรุปย่อเนื้อหาเป็นแผนภาพ ตารางสรุป และตารางเปรียบเทียบที่ช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจง่าย ท่องจำง่าย

ผู้เขียน : ทัศนีย์ เถกิงศักดิ์ศิริ

จำนวนหน้า : 8


สารบัญ

1. ประเภทของ verb นำเสนอแผนภาพการแบ่งประเภท verb ทุกประเภท
2. กฎการใช้ รูปแบบ พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปลที่จำเป็นของ verb ทุกประเภท
3. มีตาราง phrasal verbs ที่ใช้บ่อยและควรท่องจำ