fbpx

แผ่นคู่มือ (4 สี 8หน้า) NOUN

35 ฿

รายละเอียด

รวบรวมหลักการใช้ noun และ pronoun ครอบคลุมทั้งภาพรวม กฎการใช้ รูปแบบโครงสร้าง ตัวอย่างประโยค สรุปย่อเนื้อหาเป็นแผนภาพ ตารางสรุป และตารางเปรียบเทียบที่ช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจง่าย ท่องจำง่าย

ผู้เขียน : ทัศนีย์ เถกิงศักดิ์ศิริ

จำนวนหน้า : 8


สารบัญ

1. ประเภทของ NOUN และการใช้
2. COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUN (นามนับได้/นามนับไม่ได้)
3. SINGULAR/PLURAL NOUN (นามเอกพจน์/นามพหูพจน์)
4. GENDER (เพศของคำนาม)
5. การใช้ PRONOUN ประเภทต่างๆ
6. ARTICLE (คำนำหน้านาม)