fbpx

แผ่นคู่มือ กริยา 3 ช่อง (4 สี 8 หน้า)

35 ฿

รายละเอียด

รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับกริยา 3 ช่อง ครอบคลุมทั้งภาพรวม กฎการใช้ รูปแบบโครงสร้าง ตัวอย่างประโยค ตารางคำศัพท์ สรุปย่อเนื้อหาเป็นแผนภาพ ตารางสรุป ตารางเปรียบเทียบที่ช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจและท่องจำได้ง่าย

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 8


สารบัญ

– การใช้กริยาช่อง 1
– การใช้กริยาช่อง 2
– การใช้กริยาช่อง 3
– Regular verb
– Irregular verb