fbpx

แบบฝึก คัดอังกฤษ ชั้นอนุบาล 3

30 ฿

รายละเอียด

เป็นแบบฝึกการบังคับกล้ามเนื้อในการคัดเขียนตัวอักษรให้เรียบร้อยสวยงาม เพื่อเตรียม
ความพร้อม พัฒนาทักษะและประสบการณ์ ปูพื้นฐานการเรียนด้านภาษาอังกฤษอย่างมั่นคง

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า :40


SKU: NE28 Category: