fbpx

แบบฝึก คัดอังกฤษ ชั้นอนุบาล 1

30 ฿

รายละเอียด

เป็นแบบฝึกการบังคับกล้ามเนื้อในการคัดเขียนตัวอักษรให้เรียบร้อยสวยงาม เพื่อเตรียม
ความพร้อม พัฒนาทักษะและประสบการณ์ ปูพื้นฐานการเรียนด้านภาษาอังกฤษอย่างมั่นคง

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 40


SKU: NE26 Category: