fbpx

แบบฝึกและประเมินผล คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4

95 ฿

รายละเอียด

จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนเพื่อช่วยให้สามารถฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องยอมรับว่าการจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น จะต้องทำแบบฝึกหัดมากๆ และยังช่วยประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้ด้วย

ผู้เขียน : กนกวลี อุษณกรกุล

จำนวนหน้า : 204


สารบัญ

1. จำนวนเชิงซ้อน
2. กราฟเบื้องต้น
3. ความน่าจะเป็น
(มีเฉลยแยกเล่ม)