fbpx

แบบฝึกและประเมินผล คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3

150 ฿

รายละเอียด

จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนเพื่อช่วยให้สามารถฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องยอมรับว่าการจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้น จะต้องทำแบบฝึกหัดมากๆ และยังช่วยประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้ด้วย

ผู้เขียน : กนกวลี อุษณกรกุล

จำนวนหน้า : 304


สารบัญ

1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
2. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
3. เวกเตอร์ในสามมิติ
(มีเฉลยแยกเล่ม)