fbpx

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 2

45 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… แบบฝึกระบายสีตัวอักษรจาก A ถึง Z พร้อมอ่านออกเสียง, แบบฝึกระบายสีตัวอักษรและรูปภาพ หัดสะกดและอ่านคำศัพท์, แบบฝึกจับคู่โยงรูปภาพและคำศัพท์,
แบบฝึกลากเส้นต่อจุดเรียงลำดับตัวอักษรแล้วระบายสี และแบบฝึกคัดคำศัพท์ต่างๆ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 64


สารบัญ

– แบบฝึกระบายสีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กจาก A ถึง Z
– แบบฝึกอ่านออกเสียงและร้องเพลงพยัญชนะอังกฤษทั้ง 26 ตัว
– แบบฝึกหัดสะกดและอ่านออกเสียงคำศัพท์
– แบบฝึกจับคู่โยงเส้นรูปภาพและคำศัพท์
– แบบฝึกลากเส้นต่อจุดเรียงลำดับตัวอักษรและระบายสี
– แบบฝึกคัดคำศัพท์ต่างๆ ได้แก่ จำนวน one ถึง ten, อวัยวะของร่างกาย, สิ่งของที่เด็กหญิงและเด็กชายใช้สวมใส่, สิ่งของในห้องเรียน,สิ่งของในห้องครัว,สิ่งของในสนามเด็กเล่น, ผลไม้และอาหารชนิดต่างๆ
SKU: ND93 Category: