fbpx

แบบฝึกเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ อนุบาล 1

45 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…แบบฝึกระบายสีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และรูปภาพ จาก A ถึง Z, แบบฝึกคัดตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กตามรอยเส้นประจาก A ถึง Z, แบบฝึกเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กที่ขาดหายไป และแบบฝึกจับคู่โยงเส้นอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 64


สารบัญ

– แบบฝึกระบายสีตัวอักษรและรูปภาพ แล้วคัดตัวอักษรตามรอยเส้นประ
– แบบฝึกคัดตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จาก A ถึง Z
– แบบฝึกคัดตัวอักษรพิมพ์เล็กจาก a ถึง z
– แบบฝึกเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กที่ขาดหายไป
– แบบฝึกจับคู่โยงเส้นอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
– แบบฝึกลากเส้นต่อจุดเรียงลำดับตัวอักษรและระบายสี
SKU: ND92 Category: