fbpx

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน [หลักสูตรใหม่]

195 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

แบบฝึกหัดหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ค้นคว้าด้วยตนเองและใช้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัด  ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์

สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน ในการเรียนของนักเรียนได้

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 424

น้ำหนัก : 570 กรัม

ขนาด : 185*260*13 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 6 ปี 64


สารบัญ

  • บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  • บทที่ 2 วงกลม
  • บทที่ 3 พีระมิด กรวย และทรงกลม
  • บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
  • บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกนมิติ
  • พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด