fbpx

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ 2560)

220 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ…

  • นักเรียนใช้ควบคู่กับการเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมากๆ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ
  • ครูใช้เป็นแบบฝึกหัดในชั้นเรียน โดยอธิบายเนื้อหาและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในห้องเรียนหรือให้เป็นการบ้าน

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 468

น้ำหนัก : 655 กรัม

ขนาด : 185*260*19 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

  • บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  • บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก
  • บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
  • บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง
  • บทที่ 6 พหุนาม