fbpx

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่)

195 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ…

  • นักเรียนใช้ควบคู่กับการเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมากๆ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ
  • ครูใช้เป็นแบบฝึกหัดในชั้นเรียน โดยอธิบายเนื้อหาและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในห้องเรียนหรือให้เป็นการบ้าน

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 448

น้ำหนัก : 605 กรัม

ขนาด : 185*260*18 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 12 ปี 63


สารบัญ

  • บทที่ 1 สถิติ (2)
  • บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ
  • บทที่ 3 เส้นขนาน
  • บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
  • บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
  • มีเฉลยแยกเล่ม