fbpx

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ 2560)

195 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ…

  • นักเรียนใช้ควบคู่กับการเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมากๆ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ
  • ครูใช้เป็นแบบฝึกหัดในชั้นเรียน โดยอธิบายเนื้อหาและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในห้องเรียนหรือให้เป็นการบ้าน

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 410

น้ำหนัก : 595 กรัม

ขนาด : 185*260*18 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

  • บทที่ 1 จำนวนเต็ม
  • บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต
  • บทที่ 3 เลขยกกำลัง
  • บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
  • บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ