fbpx

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ 2560)

175 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ…

  • นักเรียนใช้ควบคู่กับการเรียนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมากๆ จนเกิดความรู้ความเข้าใจ
  • ครูใช้เป็นแบบฝึกหัดในชั้นเรียน โดยอธิบายเนื้อหาและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในห้องเรียนหรือให้เป็นการบ้าน

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 364

น้ำหนัก : 495 กรัม

ขนาด : 185*260*15 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

  • บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
  • บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
  • บทที่ 4 สถิติ (1)
  • มีเฉลยแยกเล่ม