fbpx

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม.2 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตรใหม่)

165 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

แบบฝึกหัดหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ค้นคว้าด้วยตนเองและใช้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัด  ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน ในการเรียนของนักเรียนได้

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 376

น้ำหนัก : 465 กรัม

ขนาด : 185*260*15 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 10 ปี 64


สารบัญ

  • บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม
  • บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม
  • บทที่ 8 วงกลม
  • บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ
  • บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดในเล่ม