fbpx

แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 (รายวิชาเพิ่มเติม) (หลักสูตรใหม่)

85 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ…

  • ครูเพื่อใช้ในการสอน โดยมีโจทย์จำนวนมากให้เลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้
  • นักเรียนเพื่อใช้ฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ โดยสามารถประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้

ผู้เขียน : กนกวลี อุษณกรกุล และรณชัย มาเจริญทรัพย์

จำนวนหน้า : 236

น้ำหนัก : 235 กรัม

ขนาด : 185*260*7 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 1 ปี 64


สารบัญ

  • บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน
  • บทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น
  • บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
  • มีเฉลยแยกเล่ม