fbpx

แบบฝึกหัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ม.4 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ 2560)

105 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ…

  • ครูเพื่อในการสอน โดยมีโจทย์จำนวนมากให้เลือกใช้ตามศักยภาพของผู้เรียน โจทย์แต่ละเรื่องเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ครูสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้
  • นักเรียนฝึกทักษะการทำโจทย์คณิตศาสตร์ สามารถประเมินผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อและแต่ละเรื่องได้

ผู้เขียน : กนกวลี อุษณกรกุล และ รณชัย มาเจริญทรัพย์

จำนวนหน้า : 176

น้ำหนัก : 210 กรัม


สารบัญ

  • บทที่ 1 เซต
  • บทที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  • บทที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น
  • บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
  • มีเฉลยแยกเล่ม