fbpx

แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม1 รายวิชาเพิ่มเติม

95 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

แบบฝีกหัดหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ค้นคว้าด้วยตนเอง  ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน ในการเรียนของนักเรียนได้

ผู้เขียน : กนกวลี อุษณกรกุล, รณชัย มาเจริญทรัพย์

จำนวนหน้า : 156

น้ำหนัก : 260 กรัม

ขนาด : 185*260*7 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 8 ปี 64


สารบัญ

  • บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม
  • บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น
  • พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด