fbpx

แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.5 รายวิชาพื้นฐาน [หลักสูตรใหม่]

100 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

แบบฝีกหัดหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ค้นคว้าด้วยตนเอง  ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน ในการเรียนของนักเรียนได้

ผู้เขียน : กนกวลี อุษณกรกุล, รณชัย มาเจริญทรัพย์

จำนวนหน้า : 164

น้ำหนัก : 280 กรัม

ขนาด : 185*260*11 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 4 ปี 64


สารบัญ

  • บทที่ 1 เลขยกกำลัง
  • บทที่ 2 ฟังก์ชัน
  • บทที่ 3 ลำดับและอนุกรม
  • พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด