fbpx

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม

165 ฿

รายละเอียด

จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดมากๆ จนเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ควบคู่ไปกับหนังสือคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนใช้ได้

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 300


สารบัญ

– บทที่ 1 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
– บทที่ 2 ระบบสมการ
– บทที่ 3 วงกลม
– บทที่ 4 เศษส่วนของพหุนาม
– มีเฉลยแยกเล่ม