fbpx

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาเพิ่มเติม

130 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่มีแบบทดสอบมากมายหลายหลากรูปแบบ โดยนำเนื้อหาทั้งสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมมาไว้ในเล่มเดียวกัน

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 264


สารบัญ

1. การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
2. พหุนาม
3. การประยุกต์ 2