fbpx

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 (หลักสูตรใหม่)

160 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ และได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดจำนวนมากๆ จนเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างครบถ้วน

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 376

น้ำหนัก : 465 กรัม

ขนาด : 185*260*17 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 12 ปี 63


สารบัญ

  • บทที่ 4 บัญญัติไตรยางค์
  • บทที่ 5 ร้อยละ
  • บทที่ 6 เส้นขนาน
  • บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
  • บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • พร้อมแบบทดสอบท้ายบทและแนวข้อสอบ
  • มีเฉลยแยกเล่ม