fbpx

แบบฝึกพิชิตโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6

125 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือแบบฝึกโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอน โดยเริ่มจากง่ายไปหายากตามลำดับ

ผู้เขียน : กวินยา ศิลปพรหมมาศ

จำนวนหน้า : 240


สารบัญ

– บทที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
– บทที่ 2  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน
– บทที่ 3  โจทย์ปัญหาเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ
– บทที่ 4  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
– บทที่ 5  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
– บทที่ 6  โจทย์ปัญหาสมการและการแก้สมการ
– บทที่ 7  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม
– บทที่ 8  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปวงกลม
– บทที่ 9  โจทย์ปัญหาบทประยุกต์
– บทที่ 10  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
– บทที่ 11  โจทย์ปัญหาสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
– แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 1
– แบบประเมินพิชิตโจทย์ปัญหา ชุดที่ 2
– มีเฉลยแยกเล่ม