fbpx

แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ป.5

52 ฿

รายละเอียด

การอ่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ เพราะเป็นพื้นฐานที่จะต้องนำไปต่อยอดในทักษะอื่นๆ เช่น การฟัง การพูด การเขียน ดังนั้นผู้ปกครองและครูจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยเริ่มจากการฝึกให้เด็กอ่านได้คล่อง เข้าใจความหมายของคำ จับใจความและสรุปเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง

ผู้เขียน : ทินรัตน์ จันทราภินันท์

จำนวนหน้า : 128


สารบัญ

– แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 15