fbpx

แบบฝึกทักษะเก่งคณิตคิดเร็ว ป.6

90 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… แบบฝึกทักษะเก่งคณิตคิดเร็ว จำนวน 11 บท มีลักษณะปัญหาที่หลากหลาย และมีจำนวนมากถึง 257 ชุด ขอบข่ายเนื้อหาสอดคล้องตรงกับหนังสือเรียน

ผู้เขียน : นำพล กวักบำรุง

จำนวนหน้า : 276


สารบัญ

– บทที่1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
– บทที่2 สมการและการแก้สมการ
– บทที่3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
– บทที่4 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
– บทที่5 ทศนิยม
– บทที่6 การบวก การลบ การคูณทศนิยม
– บทที่7 การหารทศนิยม
– บทที8 รูปสี่เหลี่ยม
– บทที่9 รูปวงกลม
– บทที่10 บทประยุกต์
– บทที่11 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก