fbpx

แบบฝึกทักษะเก่งคณิตคิดเร็ว ป.5

85 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… แบบฝึกทักษะเก่งคณิตคิดเร็ว จำนวน 10 บท มีลักษณะปัญหาที่หลากหลาย และมีจำนวนมากถึง 224 ชุด ขอบข่ายเนื้อหาสอดคล้องตรงกับหนังสือเรียน

ผู้เขียน : นำพล กวักบำรุง

จำนวนหน้า : 248


สารบัญ

– บทที่1 จำนวนนับ
– บทที่2 การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
– บทที่3 เศษส่วน
– บทที่4 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
– บทที่5 ทศนิยม
– บทที่6 การบวก การลบ การคูณทศนิยม
– บทที่7 บทประยุกต์
– บทที่8 รูปสี่เหลี่ยม
– บทที่9 รูปสามเหลี่ยม
– บทที่10 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก