fbpx

แบบฝึกข้อสอบความคิดเชื่อมโยง GAT & แพทย์

110 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยเนื้อหา… ทำไมต้องคิดแบบเชื่อมโยง ทำความรู้จักกับข้อสอบความคิดเชื่อมโยง แบบฝึกข้อสอบความคิดเชื่อมโยง เทคนิคการทำข้อสอบความคิดเชื่อมโยง แนวข้อสอบความคิดเชื่อมโยง 12 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด

ผู้เขียน : รญา ญารนิฌ และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 192


สารบัญ

– ทำไมต้องคิดแบบเชื่อมโยง
– ทำความรู้จักกับข้อสอบความคิดเชื่อมโยง
– ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
– แบบฝึกข้อสอบความคิดเชื่อมโยง
ตอนที่ 1 ฝึกทักษะการจับใจความ
ตอนที่ 2 ฝึกวิเคราะห์ประโยค
ตอนที่ 3 ฝึกเชื่อมโยงความคิด
ตอนที่ 4 แปลงรหัสให้ชัวร์
– เทคนิคการทำข้อสอบความคิดเชื่อมโยง
– แนวข้อสอบความคิดเชื่อมโยง 12 ชุด