fbpx

แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่)

180 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

แบบทดสอบหลากหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด

เหมาะสำหรับ…

นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ เพื่อทำคะแนนสอบและเพิ่มเกรดยอดเยี่ยม สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนได้

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 300

น้ำหนัก : 460 กรัม

ขนาด : 185*260*12 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 9 ปี 63


สารบัญ

  • บท ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  • บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก
  • บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
  • บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง
  • บทที่ 6 พหุนามพร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด