fbpx

แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ 2560)

180 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

แบบทดสอบหลากหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด

เหมาะสำหรับ…

นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ เพื่อทำคะแนนสอบและเพิ่มเกรดยอดเยี่ยม สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนได้

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 292

น้ำหนัก : 445 กรัม

ขนาด : 185*260*11 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

  • บทที่ 1 จำนวนเต็ม
  • บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต
  • บทที่ 3 เลขยกกำลัง
  • บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
  • บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
  • พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด