fbpx

แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่)

175 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

แบบทดสอบหลากหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด

เหมาะสำหรับ…

นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ เพื่อทำคะแนนสอบและเพิ่มเกรดยอดเยี่ยม สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนได้

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 280

น้ำหนัก : 435 กรัม

ขนาด : 185*260*11 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 2 ปี 64


สารบัญ

  • บท ที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
  • บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
  • บทที่ 4 สถิติ (1)
  • พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด