fbpx

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน ม.2 เล่ม.2 (หลักสูตรใหม่)

175 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

แบบทดสอบหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ค้นคว้าด้วยตนเอง  ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลในการเรียนของนักเรียนได้

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 292

น้ำหนัก : 445 กรัม

ขนาด : 185*260*11 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 3 ปี 64


สารบัญ

  • บทที่ 1 สถิติ (2 )
  • บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ
  • บทที่ 3 เส้นขนาน
  • บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
  • บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
  • พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด