fbpx

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

135 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

แบบทดสอบหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ค้นคว้าด้วยตนเอง  ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลในการเรียนของนักเรียนได้

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 220

น้ำหนัก : 355 กรัม

ขนาด : 185*260*9 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 8 ปี 64


สารบัญ

  • บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
  • บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  • บทที่ 4 ความคล้าย
  • บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
  • บทที่ 6 สถิติ (3)
  • พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด