fbpx

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 รร.มหิดลฯ รร.กำเนิดวิทย์ และ รร.จุฬาภรณฯ

185 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… แนวข้อสอบจากข้อสอบคัดเลือกจริงจนถึงปีปัจจุบัน  จำนวนข้อสอบ 16 ฉบับ 647 ข้อ ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย พร้อมเฉลยวิธีทำและคำอธิบายอย่างละเอียด ใช้เตรียมความพร้อม ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้รู้จักแก้โจทย์ปัญหาที่มีรูปแบบหลากหลาย

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 452


สารบัญ

– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 1-16 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ