fbpx

แนวข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

270 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

  • ระเบียบการทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ข้อสอบคัดเลือกเข้าแข่งขันจำนวน 5 ปี พ.ศ. ล่าสุด ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
  • พร้อมด้วยเฉลยละเอียดทุกวิชาชุด ทุกชุด ทุกข้อ

 

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 412


สารบัญ

– ระเบียบการทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-5
– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1-5
– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-5
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-5
– ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1-5
– เฉลยละเอียดทุกชุด ทุกข้อ