fbpx

แนวข้อสอบและเฉลยเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

275 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

  • ระเบียบการทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • ข้อสอบคัดเลือกแข่งขันจำนวน 4 ปี พ.ศ. ล่าสุด ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
  • พร้อมด้วยเฉลยละเอียดทุกวิชา ทุกชุด ทุกข้อ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 448


สารบัญ

– ระเบียบการทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-4
– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1-4
– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-4
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-4
– ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1-4
– เฉลยละเอียดทุกชุด ทุกข้อ