fbpx

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 รร.มหิดลฯ รร.กำเนิดวิทย์ รร.จุฬาภรณฯ และ รร.เตรียมอุดมฯ

250 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…
– ประกาศการสอบคัดเลือดเข้าเรียน ม.4 รร.มหิดลฯ รร.กำเนิดวิทย์ รร.จุฬาภรณฯ และ
รร.เตรียมอุดม ปีการศึกษา 2562
– สรุปสูตรและเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.2-ม.3
– แนวข้อสอบคัดเลือกจริง จำนวน 11 ฉบับ ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยมากกว่า 890 ข้อ

ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 636


สารบัญ

– ประกาศการสอบคัดเลือดเข้าเรียน ม.4 ร.ร.มหิดลฯ รร.กำเนิดวิทย์ และ รร.เตรียมอุดม
– แนวข้อสอบจากข้อสอบคัดเลือกจริง จำนวน 11 ฉบับ ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยมากกว่า 890 ข้อ