fbpx

แนวข้อสอบคัดเลือก ป.6 เข้า ม.1 จุฬาภรณ์ รอบ 2 (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

135 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย
– ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
– แนวข้อสอบคัดเลือก (รอบ 2) วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย
– ข้อสอบแบบอัตนัย วัดความรู้ความสามารถ เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน และความสามารถในการสื่อสาร (การเขียนและการอธิบายความให้ผู้อื่นเข้าใจ)

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 196


สารบัญ

– ประกาศรับนักเรียน ชั้น ม.1 รร.จุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2562
– แนวข้อสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-4 พร้อมเฉลยวิธีทำ
– แนวข้อสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยแนวคำตอบ
– แนวข้อสอบคัดเลือกวิชาภาษาไทย พร้อมเฉลยแนวคำตอบ