fbpx

แนวข้อสอบคัดเลือก ป.6 เข้า ม.1 วิทย์จุฬาภรณ์ รอบ 2 ฉบับปรับปรุง 2563

180 ฿

รายละเอียด

 • ประกอบด้วย…
 • ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
 • แนวข้อสอบคัดเลือก (รอบ 2) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบแบบอัตนัย วัดความรู้ความสามารถ เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน
 • ข้อสอบ Pre-Test สอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เลย บุรีรัมย์)

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 236

น้ำหนัก : 380 กรัม

ขนาด : 185*260*11 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)


สารบัญ

 • ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
 • แนวข้อสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-4 พร้อมเฉลยวิธีทำ
 • แนวข้อสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยแนวคำตอบ
 • ข้อสอบ Pre-Test สอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์
 • ข้อสอบ Pre-Test สอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์