fbpx

เฉลยแนวข้อสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (รอบที่ 2)

135 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…
– แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2) ข้อสอบแบบอัตนัย 6 ชุด รวม 150 ข้อ พร้อมเฉลยแนวคำตอบ
– พิเศษ!! เพิ่มเติม แนวข้อสอบคัดเลือกสอบเข้า ม.1  วิชาวิทยาศาสตร์ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย (รอบที่ 2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 12 แห่งทั่วประเทศ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 196


สารบัญ

– แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.
– แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 (รอบที่ 2) ชุดที่ 1-6 พร้อมเฉลยแนวคำตอบ
– แนวข้อสอบคัดเลือก ป.6 เข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย (รอบที่ 2)  พร้อมเฉลยแนวคำตอบ