fbpx

เฉลยแนวข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. รอบ 2 ป.6

160 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,  แนวข้อสอบแข่งขัน รอบที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปีปัจจุบัน, ข้อสอบจำนวน 9 ชุด รวม 340 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 260

น้ำหนัก : 395 กรัม


สารบัญ

  • แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. รอบที่ 2 ป.6 ชุดที่ 1-9 รวม 340 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด