fbpx

เฉลยแนวข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. รอบที่ 2 ป.3

115 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,  แนวข้อสอบแข่งขัน รอบที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปีปัจจุบัน, ข้อสอบจำนวน 17 ชุด แบบอัตนัย แสดงวิธีทำจำนวนรวม 170 ข้อ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 192


สารบัญ

แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. รอบที่ 2 ป.3 ชุดที่ 1-17 รวม 170 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด