fbpx

เฉลยแนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ.ป.6 รอบที่ 2 ระดับประถมศึกษา

100 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

– แนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

– ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สพฐ. ป.6 ระดับประเทศ (รอบสอง) ทั้งภาคภาษาไทยและ  ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชุด ชุดละ 25 ข้อ รวม 150 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีคิด วิธีทำ อย่างละเอียดทุกข้อ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP ,ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 280

น้ำหนัก : 168 กรัม

ขนาด : 185*260*7 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 5 ปี 64


สารบัญ

  • – แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ชุดที่ 1-6- พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียดทุกชุดทุกข้อ