fbpx

เฉลยแนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.3

165 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

– แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

– แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2 ) ป.3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

– ข้อสอบจำนวน 17 ชุด รวม 170 ข้อ เป็นข้อสอบอัตนัย ( แสดงวิธีทำ )

– รวมข้อสอบจริงแบบปรนัย 1 ชุด จำนวน 50 ข้อ และแบบอัตนัย 1 ชุด จำนวน 75 ข้อ

พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP ,ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 256

น้ำหนัก : 410 กรัม

ขนาด : 185*260*10 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 5 ปี 65


สารบัญ

  • – แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.3 แบบอัตนัย จำนวน 17 ชุด 170 ข้อ
  • – รวมข้อสอบจริงวิชาคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.3 แบบปรนัย 1 ชุด และอัตนัย 1 ชุด
  • – พร้อมเฉลย วิธีคิด คำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ