fbpx

เฉลยข้อสอบแข่งขัน สอวน. ม.ต้น วิชาเคมี

115 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ… เตรียมสอบแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. ระดับ ม.ต้น  เตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง รร.เตรียมอุดมศึกษา รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รร.กำเนิดวิทย์ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย Gifted Math Gifted Science ฯลฯ

ผู้เขียน : วีรวรรณ ศิวเวทกุล

จำนวนหน้า : 184


สารบัญ

– ระเบียบการทั่วไปของผู้สมัครสอบแข่งขัน สอวน. ม.ต้น
– ข้อสอบแข่งขัน สอวน. วิชาเคมี ม.ต้น ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549
– ข้อสอบแข่งขัน สอวน. วิชาเคมี ม.ต้น ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550
– ข้อสอบแข่งขัน สอวน. วิชาเคมี ม.ต้น ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2551
– ข้อสอบแข่งขัน สอวน. วิชาเคมี ม.ต้น ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2552
– ข้อสอบแข่งขัน สอวน. วิชาเคมี ม.ต้น ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2553
– ข้อสอบแข่งขัน สอวน. วิชาเคมี ม.ต้น ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554
– ข้อสอบแข่งขัน สอวน. วิชาเคมี ม.ต้น ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555
– ข้อสอบแข่งขัน สอวน. วิชาเคมี ม.ต้น ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556
– เฉลยคำตอบและเฉลยละเอียด