fbpx

เฉลยข้อสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3

275 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ข้อสอบแข่งขันจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปีปัจจุบัน จำนวน 15 ฉบับ แบบปรนัย จำนวนรวม 1,150 ข้อ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 712


สารบัญ

– แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 1-15 รวม 1,150 ข้อ  พร้อมเฉลยเหตุผลอย่างละเอียด